boller

Et sted med historie. Når du sidder i vores restaurant,  befinder du dig  i det, der engang var de gamle staldbygninger, tilhørende den gamle møllegård. Den del der nu er restaurant var engang kostalden og nede i den anden ende hvor vi nu har café, opholdt grisene sig. Pibemøllegård har altid været et driftigt sted. Udover at drive den gamle mølle på bakken, var der så langt tilbage som i 1500 tallet også en vandmølle og igennem årene har der både været bryggeri og bageri her på stedet. Dette foregik i den gamle bygning på den anden side af gårdspladsen. Siden 2000 har gården og alle markerne til, været omdrejningspunkt for først Helsinge golfklup og sidenhen den nuværende Ree Golf. Selve møllen som området har taget navn efter, er en gammel stubmølle opført i 1789. Den afløste vandmøllen, som ellers havde været aktiv siden 1500 tallet, da søen begyndte at tørre ud.

Møllen ligger på bakken og ses tydeligt fra gården. Den er placeret meget smukt på sin oprindelige plads i et uspoleret kulturlandskab og kørte som vindmølle frem til år 1921, hvor Nationalmuseet overtog den.
I dag er den en del af Gribskov Kommunes Museumsvæsen. Hver sommer kører det lokale møllelaug med møllen en række søndage. Det er en stor oplevelse at se de gamle møllevinger dreje knirkende mod vinden. Ved møllen er der sat bænke og borde op og her kan man nyde den fantastiske udsigt ud over en stor del af Holbo Herred.